Home » Metody rozliczania

prawo_administracyjne

Metody rozliczania

W naszej Korporacji Prawnej to klient jest najważniejszy dlatego też jesteśmy mocno elastyczni w stosunku do płatności i proponujemy najbardziej elastyczne metody rozliczania w zależności od sprawy:

Ryczałt – rozliczenie stosowane przy świadczeniu stałej obsługi prawnej, z uwzględnieniem potrzeb Klienta i rodzaju powierzonych spraw. Klient płaci miesięczny ryczałt na ustalonym przez strony poziomie. Nie stosuje się limitu godzinowego. W szczególności, jest on korzystny dla przedsiębiorców, gdyż brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna. W tym wariancie, zapewniam gotowość do świadczenia pomocy prawnej. Klient ma zatem możliwość kontaktu ze mną w każdej bieżącej sprawie, choćby telefonicznego i nie płaci oddzielnie za porady prawne.

Rozliczenia godzinowe – przy tym sposobie rozliczania, Klient ponosi koszty związane z rzeczywistym czasem poświęconym na realizację zleconego zadania. Dokładne rozliczenie czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego życzenie wraz z fakturą VAT. Jest to system korzystny przy okazyjnym korzystaniu z usług adwokackich. W przypadku Klientów mających zapotrzebowanie na stałą współpracę, proponuję rozliczenie ryczałtowe albo mieszane.

Rozliczenie mieszane (ryczałt z limitem godzin) – w tym systemie strony ustalają z góry wysokość miesięcznego ryczałtu za określoną liczbę godzin pracy adwokata. Po wyczerpaniu limitu godzin, naliczana jest stawka godzinowa jak w powyższym wariancie. Podobnie, jak w wariancie ryczałtowym, zapewniam gotowość do świadczenia pomocy prawnej, jak również, brak jest limitu powierzonych spraw i nie uiszcza się honorarium adwokackiego za każdą sprawę z osobna.
Klient jest wyczerpująco informowany o rozliczeniu czasu pracy i fakcie przekroczenia limitu godzinowego. Jest to system korzystny dla Klientów, którzy pragną obniżyć koszt ryczałtu w miesiącach mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne, a wykorzystać w zwiększonym zakresie, wtedy, gdy jest to niezbędne.

Dodatek „success fee” – czyli premia od sukcesu. W niektórych sprawach, możemy umówić się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z dwóch elementów: wynagrodzenie za prowadzenie sprawy oraz wynagrodzenie w wysokości z góry ustalonego procentu od wartości sprawy w przypadku jej wygrania lub zakończenia w inny sposób, np. korzystną dla Klienta ugodą. Wysokość dodatku jest ustalana indywidualnie z Klientem.

„Success fee” – czyli wynagrodzenie od sukcesu – W niektórych sprawach, możemy umówić się z Klientem na wynagrodzenie, które będzie się składało z wynagrodzenia prowizyjnego które ustalone indywidualnie zostanie w chwili przyjmowania zlecenia

Orientacyjną cenę obsługi prawnej, można uzyskać po wysłaniu zapytania, opisując zwięźle rodzaj i ilość spraw, które miałyby być objęte zleceniem.