Home » Obsługa prawna » Obsługa przedsiębiorców

prawo_pracy

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Nasza kancelaria prawna kieruje do Państwa poniżej przedstawioną ofertę, z myślą nawiązania współpracy w zakresie kompleksowej pomocy prawnej w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej dla przedsiębiorców:

1. Pomoc prawna przy sporządzaniu, realizacji i opiniowaniu większości popularnych umów występujących
    w obrocie gospodarczym. Istnieje również możliwość pomocy w opracowaniu lub zaopiniowaniu umów
    mieszanych lub niestandardowych. Bierzemy również udział w procesie negocjacji umów, czuwamy nad
    bezpiecznym wykonaniem kontraktu oraz zalecamy środki, jakie należy podjąć w przypadku, gdy
    kontrahent nie wywiąże się z umowy, bądź ją nienależycie wykona.

2. Pomoc prawna przy zakładaniu, przekształcaniu, likwidacji oraz obsłudze spółek prawa handlowego.
    Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek
    (przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w KRS; przygotowanie formularzy
    dla NIP, REGON, ZUS). Doradzamy w zakresie bieżącej działalności spółek dotyczącej m.in.: łączenia
    lub likwidacji spółek, ogłoszenia upadłości bądź rozwiązania spółek, sprzedaży udziałów lub akcji,
    opracowywania statutów, umów i regulaminów spółek, opracowywania projektów uchwał i innych
    aktów związanych z bieżącą działalnością spółki, zmiany składu organów spółki. Prowadzimy również
    fachowe doradztwo w zakresie obsługi posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz zgromadzeń
    wspólników.

3. Pomoc prawna z zakresu prawa pracy poprzez wyspecjalizowane doradztwo w zakresie zagadnień
    uregulowanych w kodeksie pracy i aktach wykonawczych oraz w zakresie bieżących spraw związanych z
    zatrudnieniem. Oferujemy również pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, statutów i innych
    dokumentów prawa pracy oraz służymy pomocą przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do
    zawiązania lub rozwiązania stosunku pracy. Prowadzimy także negocjacje ze związkami zawodowymi.

4. Pomoc prawna w przed sądowym dochodzeniu należności. W szczególności oferujemy fachową pomoc
    przy prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem, w prowadzeniu działań upominawczych, w kierowaniu
    wezwań do zapłaty, monitów oraz pomoc w zbyciu wierzytelności.

5. Pomoc prawna w dochodzeniu należności w drodze postępowania sądowego oraz prowadzenie egzekucji
    sądowej. Oferta naszych usług w tym zakresie zależy od indywidualnych potrzeb Klienta. Nasz zakres
    usług prawnych obejmuje:
– windykację sądową: dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, sporządzenie pozwu oraz
  wszelkich niezbędnych pism procesowych i dokumentów, reprezentacja procesowa i kompleksowe
  prowadzenie sprawy
– windykację komorniczą
– windykację z majątków członków zarządu; w sytuacji bezskutecznej egzekucji z majątku spółek
  prowadzenie postępowania zmierzającego do wyegzekwowania należności od członków organów
  podmiotów niewypłacalnych.

6. Pomoc prawna w zakresie prowadzenia fachowej obrony interesów Klientów w przypadku wystąpienia
    przeciwko nim na drogę sądową.

7. Pomoc prawna poprzez fachowe doradztwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Nasza oferta w
    szczególności dotyczy umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
    działalności gospodarczej oraz ubezpieczenia transakcji handlowych i mienia, pomoc w trakcie
    postępowania likwidacyjnego szkody oraz dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością gopodarczą SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !