Home » Oferta prawna » Prawo administracyjne

prawo_administracyjne

Prawo administracyjne

1. Pomoc prawna w zakresie udzielania porad prawnych, wydawania pisemnych i ustnych opinii,
  sporządzania odwołań i skarg oraz prowadzenia i reprezentowania klientów przed uprawnionymi
  organami oraz sądami administracyjnymi.

2. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w następujących kwestiach:

– dotyczących postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych (sporządzanie wniosków w
  sprawach administracyjnych, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów, sporządzanie
  skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje, reprezentowanie klienta przed organami
  administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi, reprezentowanie klienta przed
  sądami administracyjnymi I i II instancji)
– dotyczących spraw związanych z nieprawidłowymi decyzjami administracyjnymi (kierowanie wniosków o
  zmianę decyzji oraz o sprostowanie decyzji, kierowanie wniosków o wznowienie postępowania)
– dotyczących spraw z zakresu prawa budowlanego (sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na
  budowę, zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy)
– dotyczących spraw z zakresu prawa mieszkaniowego i spółdzielczego (wykup lokali mieszkalnych,
  egzekwowanie i ochrona praw lokatorów, sporządzanie pozwów o eksmisję)

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, karnego oraz administracyjnego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !