Home » Oferta prawna » Prawo budowlane

prawo_budowlane

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Każdy kto podjął decyzję o wybudowaniu własnego domu, czy nabyciu wymarzonego mieszkania, wie że nie sprowadza się to tylko do postawienia samego budynku, ale także do spełnienia szeregu wymagań formalnych związanych z inwestycją. Oprócz konieczności poniesienia sporych nakładów finansowych, czy wykazania przed urzędem prawidłowości zrealizowanej budowy, dla Inwestora najważniejszą rzeczą jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak, aby uzyskać pozwolenie na budowę trzeba najpierw przebrnąć przez gąszcz przepisów, spełnić szereg wymagań, zgromadzić niezbędne dokumenty, opinie i uzgodnienia. Niestety każdy z etapów procesu budowlanego może nieść rozmaite problemy prawne, gdyż budownictwo jako jeden z wielu obszarów w gospodarce, jest uregulowane przez liczne przepisy prawa. Zaniedbania wynikające z nieznajomości tych przepisów mogą Państwa narazić na duże koszty. Aby tego uniknąć nasza kancelaria pomoże przejść przez każdy etap procesu budowlanego.

Nasza kancelaria prawna kieruje do Państwa poniżej przedstawioną ofertę, z myślą nawiązania współpracy w zakresie kompleksowej pomocy prawnej dotyczącej spraw z zakresu prawa budowanego. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej z zakresu prawa budowlanego:

– Pomoc prawna dotycząca przeprowadzenia badania stanu prawnego nieruchomości oraz weryfikacji
  przydatności nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym (m.in.: badanie ksiąg
  wieczystych, ewidencji gruntów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź studiów
  zagospodarowania).
– Pomoc prawna dotycząca organizacji procesu budowlanego, w tym sporządzanie opinii w zakresie
  wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym, w zależności od typu i charakteru planowanej
  inwestycji.
– Pomoc prawna przy przygotowaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz doradztwo na etapie
  wykonywania umów (rozliczeń pomiędzy stronami, kaucji, zatrzymań, zabezpieczeń, gwarancji,
  rękojmi, procedur odbioru).
– Pomoc prawna w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prowadzenie faktycznych i prawnych działań, które
  mają na celu uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym możliwość kompleksowego przygotowania
  wymaganej dokumentacji; warunków zabudowy oraz wypisów z miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego.
– Pomoc prawna w uzyskaniu decyzji i zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej.
– Pomoc prawna w zakresie przygotowywania i sporządzania skarg, zażaleń, odwołań na decyzje
  administracyjne i postanowienia.
– Udzielamy pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań z tytułu błędów w sztuce budowlanej,
  odszkodowań z tytułu wywłaszczenia gruntów na cele publiczne, z tytułu regulowania i porządkowania
  stanu prawnego nieruchomości.
– Pomoc prawna dotycząca reprezentacji Klienta przed sądami, organami administracji, organami
  nadzoru budowlanego w sprawach związanych z prawem budowlanym

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !

 

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *