Home » Oferta prawna » Prawo gospodarcze

prawo_gospodarcze

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Prawo gospodarcze stanowi jedną z najszybciej rozwijających się i najczęściej zmienianych dziedzin prawa. Prawo gospodarcze jest to ogół norm prawnych, które dotyczą działalności gospodarczej oraz obrotu gospodarczego i można je podzielić na prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Zatem z jednej strony, normy prawa gospodarczego regulują zachowania i powinności państwa wobec gospodarki, z drugiej zaś, ustanawiają zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym. Jak wynika z powyższego opisu prawo gospodarcze stanowi dziedzinę bardzo rozbudowaną, której właściwe stosowanie wymaga odpowiedniej wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Nasza kancelaria prawna wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom kierując do Państwa poniżej przedstawioną ofertę, z myślą nawiązania współpracy w zakresie kompleksowej pomocy prawnej dotyczącej prawa gospodarczego. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego:

1. Pomoc prawna w bieżącej i kompleksowej obsłudze osób fizycznych i prawnych, a także innych
    jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność gospodarczą.

2. Pomoc prawna w zakresie udzielana porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji oraz sporządzanie opinii
    prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

3. Pomoc prawna przy sporządzaniu projektów pism, w tym pism procesowych w postępowaniach
    cywilnych, gospodarczych i administracyjnych (zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, pisma
    przygotowawcze, pozwy).

4. Pomoc prawna w projektowaniu, sporządzaniu i opiniowaniu umów w obrocie gospodarczym. Kancelaria
    przygotowuje, analizuje oraz uczestniczy w negocjacji umów handlowych oraz prowadzi doradztwo w
    zakresie zmiany bądź rozwiązania umów w obrocie gospodarczym.

5. Pomoc prawna w opiniowaniu projektów umów pochodzących od kontrahentów klienta oraz opiniowaniu
    treści ofert kierowanych do kontrahentów handlowych. Kancelaria prowadzi również pomoc prawną
    w zakresie uczestnictwa w negocjacjach handlowych i rozmowach biznesowych.

6. Kompleksowa pomoc prawna w zakresie założenia działalności gospodarczej (także co do
    najkorzystniejszej formy prawnej) oraz w zakresie przeprowadzenia procesu rejestracji nowego
    podmiotu gospodarczego (przygotowanie dokumentacji, postępowanie przed KRS ). Prowadzimy
    również pomoc prawną w zakresie przygotowywania dokumentacji związanej z rejestracją zmian w
    rejestrze przedsiębiorców KRS.

7. Pomoc prawna dotycząca sporządzania, modyfikacji oraz opiniowania projektów aktów regulujących
    funkcjonowanie spółek prawa handlowego (w tym umów, statutów, regulaminów, uchwał, instrukcji,
    protokołów) oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, a także doradztwo przy
    ich wdrażaniu i stosowaniu.

8. Pomoc prawna w prowadzeniu obsługi organów spółek handlowych (zarządów, rad nadzorczych,
    zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń), w szczególności sporządzanie projektów uchwał tych
    organów i protokołów z ich posiedzeń.

9. Pomoc prawna w doradztwie w zakresie przeprowadzania połączeń, podziałów i przekształceń spółek
    handlowych. Kancelaria prowadzi również doradztwo w zakresie przejmowania kontroli nad spółkami
    kapitałowymi oraz obrony przed wrogimi przejęciami.

10. Pomoc prawna w sporządzaniu audytów prawnych przedsiębiorstw.

11. Pomoc prawna w zakresie obsługi prawnej w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Kancelaria
    prowadzi pomoc prawną w sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości oraz wniosków o ogłoszenie
    upadłości z możliwością zawarcia układu, jak również wniosków o wszczęcie postępowania
    naprawczego. Kancelaria reprezentuje interesy przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych,
    zarówno po stronie upadłego, jak i wierzycieli upadłego.

12. Pomoc prawna dotycząca reprezentowania Klientów w sporach pomiędzy udziałowcami, a spółką.

13. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klientów oraz zastępstwa w postępowaniach procesowych
    i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !