Home » Oferta prawna » Prawo karne skarbowe

prawo_karne

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego skarbowego

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

W Kodeksie karno skarbowym opisane są dwie formy czynów zabronionych: przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Na mocy Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy czyn, który należy do przestępstw i wykroczeń skarbowych, jest społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy, jest zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, zaś jego sprawcy może być przypisana wina umyślna, ewentualnie także nieumyślna – o ile ustawa wyraźnie to przewiduje.

Podyktowana przez odmienną procedurę oraz charakter czynów zabronionych, specyfika spraw karnoskarbowych, wymaga równie specyficznego podejścia. Prawnicy naszej kancelarii doskonale rozumieją omawianą odmienność postępowania karnoskarbowego i dzięki temu potrafią wykorzystać możliwości jakie niesie Kodeks karny skarbowy – z korzyścią dla Klienta.

Nasza kancelaria prawna kieruje do Państwa poniżej przedstawioną ofertę, z myślą nawiązania współpracy w zakresie kompleksowej pomocy prawnej dotyczącej spraw karnoskarbowych. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego:

1. Pomoc prawna w zakresie doradztwa na etapie postępowania kontrolnego.

2. Pomoc prawna w zakresie wyjaśniania i formułowania odpowiedzi do Urzędów Skarbowych i innych
    organów skarbowych (UKS, Policja skarbowa).

3. Pomoc prawna w zakresie kompleksowego opracowania linii obrony pod kątem uniewinnienia Klienta
    lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (badanie pod kątem naruszenia przepisów
    podatkowych, przepisów o reglamentacji działalności gospodarczej, aktywne gromadzenie materiału
    dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia, ustalenie optymalnego stopnia
    „współpracy” z finansowymi organami postępowania przygotowawczego, optymalizacja działań pod
    kątem kartoteki karnej Klienta).

4. Pomoc prawna w wykorzystaniu instrumentów prawych umożliwiających zapobieżenia uruchomienia
    postępowania karnego skarbowego (korekta deklaracji podatkowej, czynny żal itd.).

5. Pomoc prawna dotycząca udziału w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o
    polubownym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

6. Pomoc prawna dotycząca reprezentowania oskarżonego przed finansowymi organami postępowania,
    tj.: urząd skarbowy, urząd celny, urząd kontroli skarbowej czy Straż Graniczna oraz innymi organami
    prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym.

7. Pomoc prawna w zakresie sporządzania apelacji i kasacji w sprawach karnych skarbowych.

8. Pomoc prawna w reprezentowaniu innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do
    odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta).

9. Pomoc prawna w typowych sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, do których należą
    w szczególności sprawy dotyczące:

– uchylania się od obowiązku podatkowego
– oszustwa podatkowego
– oszustwa celnego
– przemytu
– nierzetelnego lub wadliwego prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych
– przestępstw akcyzowych.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !