Home » Oferta prawna » Prawo karne

prawo_karne

Prawo karne

Nasza kancelaria w ramach proponuje następujący zakres obsługi prawnej w ramach prawa karnego:

1. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania pokrzywdzonego na etapie postępowania toczącego się
    przed prokuraturą lub policją (postępowanie przygotowawcze), a także jeszcze przed wszczęciem
    jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

2. Pomoc prawna w zakresie obrony we wszystkich rodzajach postępowań karnych (tj. w śledztwie,
    dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym,
    postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu),
    jak również na etapie postępowania wykonawczego (tj. w sprawach z wniosków o odroczenie
    wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary, o przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz o zmianę
    postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności).

3. Pomoc prawna dotycząca występowania jako Państwa obrońca w przypadku, gdy zostali Państwo
    oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu
    przygotowawczym. Występujemy także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej – a więc tzw.
    oskarżyciel posiłkowy, reprezentując interesy Klienta w przypadku, gdy był on ofiarą przestępstwa
    (również wypadku drogowego).

4. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia spraw:
    – dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie)
    – dotyczących przestępstw komunikacyjnych (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie
      nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
    – dotyczących przestępstw przeciwko wolności (groźby karalne, stalking etc.) dotyczących przestępstw
      przeciwko porządkowi publicznemu (zorganizowana grupa przestępcza, wytwarzanie i handel bronią)
    – dotyczących przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie
      rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo etc.)
    – dotyczących przestępstw określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
      (wytwarzanie, przemyt, wprowadzanie do obrotu, posiadanie środków odurzających) w zakresie
      postępowania w sprawach nieletnich.

5. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klientów indywidualnych w toku postępowania sądowego we
    wszystkich instancjach.