Home » Oferta prawna » Prawo pracy

prawo_pracy

Kompleksowa pomoc prawna z zakresu prawa pracy

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Prawo pracy jest niezwykle ważną społecznie gałęzią prawa. Podczas trwania stosunku pracy niestety dość często dochodzi do konfliktów i naruszania interesów, czy to pracowników, czy pracodawców. Jednak umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy może doprowadzić do wyeliminowania wielu problemów i zapewnienia właściwej ochrony stronom stosunku pracy. Dzięki szerokiej znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, nasza kancelaria pomoże Państwu w fachowym, sprawnym i skutecznym rozwiązaniu każdego problemu wynikającego ze stosunku pracy. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej z zakresu prawa pracy:

I. Porady prawne dla pracodawców

1. Pomoc prawna w tworzenie wzorów umów o pracę, sporządzanie i opiniowanie umów oraz doradztwo
    prawne w zakresie umów (umowy na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, o pracę
    tymczasową).

2. Pomoc prawna przy tworzeniu niestandardowych dokumentów dotyczących zatrudnienia – kontraktów
    menadżerskich, umów zlecenia i umów o dzieło.

3. Pomoc prawna przy opracowywaniu wszelkich aktów prawnych pracodawcy: regulaminu pracy,
    regulaminu wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, porozumień w
    sprawie powierzonego mienia (samochody służbowe, komórki), czasu pracy kierowców oraz innych
    regulaminów stosowanych przez pracodawców.

4. Pomoc prawna dotycząca zasad udzielania urlopów oraz doradztwo w zakresie BHP.

5. Pomoc prawna dotycząca wspierania w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową
    Inspekcję Pracy oraz ZUS, w tym również uczestniczenie w kontrolach.

6. Pomoc prawna w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień
    dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść.

7. Pomoc prawna przy wspieraniu pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami
    pracowników, czy przedstawicielami załogi.

8. Pomoc prawna dotycząca zatrudniania cudzoziemców lub osób niepełnosprawnych.

9. Pomoc prawna przy reprezentacji w sprawach z zakresu prawa pracy przed organami administracji
    i sądami oraz zaskarżanie decyzji dotyczących nałożenia grzywny i reprezentacja w postępowaniu
    egzekucyjnym.

II. Porady prawne dla pracowników

1. Pomoc prawna przy nawiązywaniu stosunku pracy (tworzenie projektu umowy o pracę oraz innych
    umów – kontraktu menadżerskiego, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.).

2. Pomoc prawna dotycząca porad prawnych z zakresu obowiązków i praw pracowniczych.

3. Pomoc prawna dotycząca porad z zakresu wypowiedzenia umowy – dokonywanego zarówno przez
    pracownika, jak i pracodawcę.

4. Pomoc prawna przy prowadzeniu spraw związanych z mobbingiem lub dyskryminacją.

5. Pomoc prawna przy organizacji i funkcjonowaniu związków zawodowych.

6. Pomoc prawna przy tworzeniu innych porozumień, w szczególności dotyczących zakazu konkurencji,
    powierzenia mienia (umowy o przyjęciu odpowiedzialności przez pracownika za powierzone mienie).

7. Pomoc prawna dotycząca obrony, jak i dochodzenia roszczeń przed sądem.

III. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania zarówno pracodawcy, jak i pracownika w zakresie spraw
    takich jak:

– spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory  o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku
  pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności)
– spory i sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy (m.in. stosowanie kar porządkowych,
  spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty)
– spory i sprawy związane z czasem pracy (zadaniowy system czasu pracy i jego stosowanie, nadgodziny
  i ich rozliczanie, delegacje, dyżury lekarskie)
– odszkodowania za wypadki przy pracy – pomoc prawna i reprezentowanie strony
– odszkodowania za dyskryminację lub mobbing
– zwolnienia grupowe i wypłaty odpraw
– zatrudnienie na podstawie mianowania, powołania jak i zatrudnianie członków zarządów spółek

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej w zakresie prawa pracy SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !