Home » Obsługa prawna » Obsługa prawna dla szkół i przedszkoli

szkoly

Pomoc prawna dla niepublicznych szkół i przedszkoli

Prawo to dziedzina niezwykle skomplikowana, dlatego też nikt z Nas nie powinien zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość może się sama obronić. Jeżeli spotka Państwa problem natury prawnej, należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo wykorzystać w pełni możliwość obrony Swoich praw.

Polska edukacja przez szereg kolejnych lat przeszła wiele reform, z którymi związane były zmiany w prawie oświatowym. Niestety zdarza się, że przepisy są niezrozumiałe i niejasne., co w rezultacie często prowadzi do sytuacji, gdy spotkamy się z różnymi problemami wynikającymi z niewłaściwej interpretacji. Dlatego też nasza kancelaria wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom i oferuje Państwu pomoc prawną z zakresu prawa oświatowego.

Nasza kancelaria w ramach swojej działalności proponuje Państwu następujący zakres obsługi prawnej dla niepublicznych szkół i przedszkoli:

1. Pomoc prawna przy zakładaniu, organizacji i prowadzeniu niepublicznych szkół, przedszkoli i placówek
    oświatowych, w tym pomoc w zakresie wyboru właściwej formy organizacyjnej.

2. Pomoc prawna przy przygotowywaniu dokumentacji szkolnej wymaganej przez prawo, w tym aktów
    wewnętrznych, statutu szkoły lub placówki, regulaminu rady szkoły lub placówki, regulaminu przyjęć do
    szkoły lub placówki, regulaminu płatności, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu rady rodziców,
    regulaminu samorządu uczniowskiego.

3. Pomoc prawna w zakresie doradztwa dotyczącego zasad organizacji i funkcjonowania, a także
    procedur obowiązujących w placówkach oświatowych, w tym w szczególności w zakresie obowiązków
    jakie ciążą na podmiotach prowadzących niepubliczne szkoły, przedszkola i placówki oświatowe.

4. Pomoc prawna dotycząca praw i obowiązków nauczyciela, a w szczególności: ocena pracy nauczyciela;
    wymagania kwalifikacyjne nauczycieli; awans zawodowy nauczycieli; nawiązanie, zmiana i rozwiązanie
    stosunku pracy nauczycieli; warunki pracy i wynagrodzenie nauczycieli; nagrody i odznaczenia
    nauczycieli; uprawnienia socjalne i urlopy nauczycieli; dokształcanie i doskonalenie zawodowe
    nauczycieli; odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

5. Pomoc prawna przy prowadzeniu negocjacji ze związkami zawodowymi – uprawnienia dla pracowników
    i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych.

6. Pomoc prawna przy czynnościach związanych z likwidacją szkoły, połączeniem szkół w zespół, czy
    wyłączeniem szkół z zespołu.

7. Pomoc prawna w zakresie doradztwa dotyczącego zasad udzielania i rozliczania dotacji i finansowania
    placówek oraz reprezentowanie Klienta w sprawach spornych dotyczących wysokości należnej dotacji i
    sposobu jej rozliczenia.

8. Pomoc prawna w sprawach spornych w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Mając na uwadze dobro naszych Klientów i wykorzystanie w pełni możliwości do obrony ich praw, nasz wysoko wykwalifikowany zespół prawników każdorazowo dostosowuje się do specyfiki sprawy oraz do oczekiwań zleceniodawców. Warunki cenowe zawsze ustalane są indywidualnie dla każdego Klienta, mając na uwadze konieczność dostosowania zarówno typu, jak i zakresu świadczonych przez nas usług, do potrzeb konkretnych Klientów.

Szanowni Państwo w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Szanowni Państwo w razie potrzeby skorzystania z wysoko wyspecjalizowanej pomocy prawnej z zakresu prawa oświatowego SERDECZNIE ZAPRASZAMY do odwiedzania naszej Kancelarii prawnej !