Home » Oferta prawna » Prawo cywilne

prawo_cywilne

Prawo cywilne

Nasza kancelaria w ramach proponuje następujący zakres obsługi prawnej w ramach prawa cywilnego:

1. Pomoc prawna przy tworzeniu i redagowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, doradztwo
    przy opiniowaniu umów cywilnoprawnych oraz przy przygotowywaniu projektów pism.

2. Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych w zakresie prowadzenia spraw:
    – z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki
    – dotyczących zniesienia współwłasności
    – dotyczących regulowania stanów prawnych nieruchomości
    – z zakresu ubezpieczeń, spory z towarzystwami ubezpieczeń
    – o odszkodowanie i zadośćuczynienie – wypadki komunikacyjne, ochrona dóbr osobistych, wyrządzenie
      szkody czynem niedozwolonym, renta uzupełniająca.

3. Pomoc prawna w zakresie reprezentowania Klientów indywidualnych w toku postępowania ugodowego,
    w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego.